Bước đầu nghiên cứu tác dụng giảm cơn co tử cung của nifedipin trong điều trị doạ đẻ non

190 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 44-52

Nghiên cứu trên 40 trường hợp doạ đẻ non, với tuổi thai trung bình là 31 tuần, có trung bình 3 cơn co tử cung/10 phút tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương từ tháng 7/2003-12/2003 nhằm đánh giá tác dụng giảm cơn co tử cung của Nifedipin. Các thai phụ doạ đẻ non được dùng phác đồ: điều trị tấn công bằng ngậm dưới lưỡi 10mg/20 phút, tối đa 40mg trong một giờ đầu điều trị, sau đó điều trị duy trì bằng uống 20mg/6-8 giờ. Kết quả: Nifedipin có tác dụng giảm co rất nhanh, chỉ sau 60-80 phút đã có đến 70%-80% trường hợp cắt được cơn co (ngay cả những cơn co có tần số, cường độ lớn), rất thuận tiện cho việc giảm co cấp cứu. Tần số, cường độ cơn co càng nhỏ, hiệu quả của thuốc càng cao và càng sớm. Thai kỳ kéo dài trên 48 tiếng đạt đến 92,5%, kéo dài thai kỳ trên 36 tuần là 82,85%, thời gian kéo dài thai kỳ trung bình là 39 ngày. Tác dụng phụ rất nhẹ và chỉ thoáng qua, không có trường hợp nào phải can thiệp lâm sàng. HA hầu như không bị ảnh hưởng khi sử dụng Nifedipin ở những thai phụ có HA bình thường. Phác đồ dùng Nifedipin trên cho thấy hiệu quả cao trong điều trị doạ đẻ non.
Liên kết