Bước đầu nghiên cứu vai trò chẩn đoán của siêu âm tim qua thực quản trong bệnh lý van hai lá

113 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Thị Hồng Thi 

Năm: 2000

Số: 21 - Phụ san đặc biệt 2 phục vụ Đại hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam

Trang: 1480-1491

Liên kết