Bước đầu nghiên cứu vai trò gây dính màng phổi với Iodopovidone trong điều trị tràn khí màng phổi tại Khoa Hô hấp-Bệnh viện Bạch Mai

162 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2010

Số: 54

Trang: 22-26

Liên kết