Bước đầu nghiên cứu viên nén artesunat tác dụng kéo dài

226 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2001

Số: 4

Trang: 19-21

Trong số các công thức viên nén thực nghiệm ATS TDKD đã lựa chọn được một công thức ATS 90mg (CT1) với các tá dược chính là HPMC, Eudrragit L 100, lactose đạt được mục tiêu đề ra: Sau khi giải phóng liều đầu tiên đạt được nồng độ ATS có tác dụng, dược chất tiếp tục giải phóng đồng đều với liều dự trữ trong thời gian 8h. Nc viên nén ATS TDKD chống sốt rét cần được tiến hành đầy đủ hơn cả in vitro và in vivo
Liên kết