Bước đầu nhận xét về giá trị của nội soi màng phổi trong chẩn đoán, điều trị tràn dịch màng phổi và tràn khí màng phổi tái phát

129 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 12

Trang: 15-18

Nội soi màng phổi là một kỹ thuật mới và chưa được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam. Trong giai đoạn từ 9/2003 đến 8/2004, các tác giả đã nội soi màng phổi cho 17 bệnh nhân (BN). Trong đó, 14 BN bị tràn dịch màng phổi (6 nam, 8 nữ, tuổi từ 20 - 80). Các BN được soi phế quản, sinh thiết màng phổi mù bằng kim Castelain từ 2-3 lần nhưng chưa có chẩn đoán xác định. Soi màng phổi sinh thiết đạt hiệu quả chẩn đoán mô bệnh học 10/14 (72%) BN. Trong đó ung thư là 57%, lao là 15%. Không có tai biến và biến chứng.
Liên kết