Bước đầu nhận xét về tình trạng nhiễm virut viêm gan B ở nhân viên y tế tại một số bệnh viện

113 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 4

Trang: 133-137

Dùng bảng câu hỏi và xét nghiệm huyết thanh học để điều tra sơ bộ về tình trạng nhiễm viêm gan virut B trên 125 nhân viên y tế. Tỷ lệ nhiễm virut có HBsAg (+) hoặc anti HBs (+) là 36,7% và 83,1%. Có sự sai khác trong tỷ lệ nhiễm giữa nam và nữ. Tỷ lệ cần xác định bệnh nghề nghiệp có HBsAg (+) là 13,3% và 18,9%. Bảng câu hỏi cũng có thể định hướng về một số đặc điểm dịch tễ như: tuổi nghề, giới, bị chữa răng; bị tiêm chích thuốc; dùng chung bàn chải đánh răng; trình độ chuyên môn. Các triệu chứng lâm sàng quan trọng là rung gan dương tính, có tiền sử mệt mỏi kéo dài.
Liên kết