Bước đầu phục hồi cử động dang khớp vai bằng cách chuyển cơ lưng rộng

242 August 31, 2017 0

Năm: 1996

Số: 10

Trang: 19-21+40

Bước đầu thực hiện phục hồi cử động dang khớp vai bằng cách chuyển cơ lưng rộng trên 3 bệnh nhân tại Trung tâm Chấn thương – chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh từ tháng 3-7/1995. Kỹ thuật này dùng cơ lưng rộng để thay thế cùng lúc cơ delta và cơ trên gai, đồng thời cũng giúp cho việc xoay người dễ dàng hơn. Kết quả: liệt dang vai là sự liệt phối hợp của nhiều cơ vùng vai, do đó việc phục hồi tương đối phức tạp cần có sự thay thế nhiều chức năng của nhiều cơ mà quan trọng nhất là cơ delta và cơ trên gai. Kỹ thuật chuyển cơ lưng rộng để cùng lúc phục hồi chức năng cơ delta và cơ trên gai được sử dụng trong 3 trường hợp trên chỉ cho kết quả tốt trên 1 bệnh nhân, 2 bệnh nhân khác chỉ hài lòng với chức năng còn hạn chế.
Liên kết