Bước đầu sử dụng iod phóng xạ 131-I điều trị ung thư tuyến giáp sau phẫu thuật tại Trung tâm Y học hạt nhân và bảo vệ phóng xạ từ năm 1999-2003

126 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2004

Trang: 112-116


Liên kết