Bước đầu thăm dò tình trạng đông máu ỏ bệnh nhân đái tháo đường(sô 3,tập 214,chuyên đè Huyết học - Truyền máu)

232 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1997

Số: 3

Trang: 69-74

Liên kết