Bước đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu và người nhiễm viêm gan B, viêm gan C

137 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Trang: 34-41

Từ tháng 2/2000 đến 11/2000 tại Trung tâm Truyền máu Huyết học TP HCM, đã tiến hành khảo sát và tìm hiểu mối liên hệ giữa bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu và mang kháng nguyên viêm gan B, viêm gan C trên 120 BN chẩn đoán xuất huyết giảm tiểu cầu mới bao gồm nam 33,3%, nữ 66,7%. Kết quả: có sự liên hệ có ý nghĩa giữa bệnh giảm tiểu cầu và mang kháng nguyên viêm gan C. Không có sự liên hệ có ý nghĩa giữa bệnh giảm tiểu cầu và mang kháng nguyên viêm gan B. Điều trị corticoit vẫn có hiệu quả trên BN giảm tiểu cầu có mang kháng nguyên viêm gan B, nhưng không có hiệu quả trên BN giảm tiểu cầu có Anti - HCV dương tính.
Liên kết