Bước đầu tìm hiểu mối tương quan giữa các chỉ số HBsAg,HBeAg,SGPT trong những người mang kháng nguyên bề mặy HBsAg của vỉut viêm gan B

197 April 11, 2017 0

Tác giả: Đào Xuân Vinh 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 11

Trang: 7-10

Từ khóa: Viêm gan B

Liên kết