BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU RỐI LOẠN HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG TÂM THƯƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA NỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH

160 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 49-51

Từ khóa: TIM MẠCH

Liên kết