Bước đầu tìm hiểu rối loạn hình thái và chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa nội bệnh viên đa khoa Bình Định

166 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 49-51

Liên kết