Bước đầu tìm hiểu tình trạng tổn thương xương trên bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ bằng phương pháp đo mật độ xương tại khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai

211 August 31, 2017 1

Năm: 2000

Trang: 331-342

Liên kết