Bước đầu ứng dụng ghép tế bào gốc máu ngoại vi giữ đông lạnh -196độ C tại bệnh viện huyết học truyền máu

129 April 11, 2017 0

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 22-27

Liên kết