Bước đầu ứng dụng siêu âm nội soi trong chẩn đoán bệnh lý đường tiêu hóa trên và các cơ quan lân cận

355 April 11, 2017 1

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1998

Số: 2

Trang: 19-23

Liên kết