Buộc động mạch tử cung trong đờ tử cung

80 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Thị Minh Dung 

Tạp chí: Sản phụ khoa

Năm: 1982

Số: 1

Trang: tr.:15-18

Liên kết