Các chủng shigella gây bệnh tiêu chảy và tình hình kháng thuốc tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (2002-2003)

121 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 91-94

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích tất cả bệnh nhân tiêu chảy cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 có kết quả cấy phân dương tính từ tháng 7/2002 đến 7/2003. Phân lập được 2 chủng Shigella gây bệnh là S.sonnel chiếm 36% và S.flexneri chiếm 64%. Kháng thuốc kháng sinh của Shigella ngày càng gia tăng nghiêm trọng, đặc biệt là các kháng sinh được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo dùng trong điều trị lỵ ở trẻ em. Shigella đa kháng thuốc với tỷ lệ cao đối với Ampicillin, chloramphenicol, TMP-SMX. Xuất hiện nhiều chủng Shigella kháng với Nalidixic acid với tỷ lệ khá cao. Tỷ lệ kháng thuốc thấp đối với Ciprofloxacin, Ofloxacin, Pefloxacin, Gentamycin, Amikacin, Cefotaxime và Ceftriaxone.
Liên kết