Các dấu ấn viêm gan A,B,C, và E ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nhật Tân.

143 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 5

Trang: 122-124

Đặt vấn đề: Tình hình nhiễm các dấu ấn virus viêm gan tại An Giang nói riêng cũng như trong cả nước nói chung là khá cao. Mục tiêu: Đánh giá tình trạng nhiễm các dấu ấn viêm gan virus A, B, C và E ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nhật Tân. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả có phân tích 90 BN đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Nhật Tân, không phải vì bệnh gan, cần xét nghiệm máu từ 11/8/2007-30/8/2007, từ 6-76 tuổi. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm HBsAg là 17,8%, IgG anti-HBc 60%, IgG anti HAV 100%, anti HCV 5,5% và IgG anti HEV 34,4%. Tỷ lệ nhiễm các dấu ấn giữa người Việt và người Khmer, giữa nam và nữ, theo lứa tuổi không khác biệt có ý nghĩa thống kê p>0,05. 32 BN có men gan (AST, ALT) tăng cao, 16 BN có ALT>70 U/I cao đều được xét nghiệm dấu ấn viêm gan cấp IgM anti HAV, IgM anti HEV, IgM anti HBc. Chỉ có 1 BN có dấu ấn IgM anti HBc (+) cho thấy đây là 1 trường hợp viêm gan B cấp. Không có trường hợp nào được xác định là viêm gan A hay E cấp. Kết luận: Bệnh nhân nào cũng có ít nhất 1 dấu ấn viêm gan vì IgG anti HAV hiện diện ở tất cả bệnh nhân (20%), BN nhiễm 2 dấu ấn viêm gan chiếm 38%. Ở các BN còn lại, 42% có từ 3-5 dấu ấn. Điều này cho thấy viêm gan virus xảy ra khá phổ biến ở khu vực nghiên cứu.
Liên kết