Các hình thái lâm sàng ngoại khoa hiếm gặp của bệnh sán lá gan lớn tại Bệnh viện Đà Nẵng

174 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2006

Số: 3

Trang: 10-17

Liên kết