Các khối u buồng trứng đã được điều trị tại Viện Bảo vệ bà mẹ - trẻ sơ sinh từ 10-2000 đến 6-2002

151 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2006

Số: 12

Trang: 40-42

Hồi cứu 864 trường hợp u buồng trứng đã phẫu thuật tại Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh từ 10/2000 đến 6/2002. U lành tính chiếm 84,8%, ung thư (UT) chiếm 16%, u ác tính giới hạn chiếm 2%. Độ tuổi có tỷ lệ ung thư cao là trên 45 tuổi và dưới 20 tuổi, các khối u lành tính và ác tính giới hạn thường gặp ở độ tuổi dưới 45. Các trường hợp UT buồng trứng thường có kích thước lớn hơn 9cm, các khối u lành tính đường kính nhỏ hơn 9cm. Trong các khối u biểu mô ác tính giới hạn thường gặp nhất là u biểu mô nhầy (66,6%). Trong các khối u ác tính của buồng trứng thì UT biểu mô buồng trứng có tỷ lệ cao nhất đặc biệt là UT biểu mô thanh dịch (16,5%) và UT biểu mô dạng nội mạc (17,2%).
Liên kết