Các kỹ thuật nội soi sinh thiết chọc hút khí quản để chẩn đoán bệnh hô hấp ở Viện Quân y 103

135 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1988

Số: 2

Trang: 2-4

Mục đích: Xác định lợi ích của các kỹ thuật nội soi sinh thiết, chọc hút khí quản. Nhận định mức độ an toàn cũng như các biến chứng, tai biến. Trên cơ sở đó xây dựng các quy trình kỹ thuật và chỉ định cho phù hợp với hoàn cảnh điều kiện hiện nay của bệnh viện. Đối tượng: 427 bệnh nhân, tuổi từ 16-48 (nam: 367, nữ 60) đã được soi phế quản và làm các kỹ thuật sinh thiết tại khoa Nội II, Nội III, bệnh viện 103, thời gian từ tháng 1/1980-10/1986. Kết quả: Lợi ích của chẩn đoán nội soi phế quản là 63% nhưng nếu chỉ định chọn lọc thì lợi ích này tăng từ 75% - 100%. Lợi ích của sinh thiết phế quản đạt chung là 21%, nhưng nếu chỉ định chọn lọc thì hiệu quả của sinh thiết phế quản đạt từ 30-40%. Lợi ích của sinh thiết màng phổi đạt 62%. Lợi ích của sinh thiết phổi đạt 50%. Chọc hút khí quản lấy bệnh phẩm 104 lần ở bệnh nhân lao phổi đều không tìm thấy BK (soi trực tiếp) 29 lần ở bệnh nhân bệnh phổi không lao tìm thấy: 1espergilus Niger, Alcaligenes, 1 protens, 1 tụ cầu, 1 trực khuẩn mủ xanh, góp phần chẩn đoán nguyên nhân của viêm phổi hoặc nấm phổi, áp xe phổi.
Liên kết