Các spirostan - glycozit chính trong thân rễ dioscorea deltoidea wall. trồng ở Việt Nam và phương pháp chiết xuất diosgenin

140 August 31, 2017 0

Năm: 1986

Trang: 103-104

Liên kết