Các yếu tố liên quan đến nạo phá thai ở những phụ nữ có thai lần đầu tại TP. Hồ Chí Minh

224 August 31, 2017 0

Năm: 2001

Số: PB.4

Trang: 51-57

Thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2001 tai bệnh viện Từ Dũ và các phòng phám bao gồm 87 phụ nữ phá thai và 81 thai phụ khám thai. Kết quả từ phân tích hồi qui bội đa biến cho thấy: tuổi càng lớn và có hôn nhân hợp pháp làm giảm nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, dẫn đến phá thai. 41% phụ nữ phá thai chưa từng dùng các biện pháp tránh thai. Tỉ lệ dùng thuốc tránh thai 22%, dùng bao cao su 20% và dùng thuốc tránh thai khẩn cấp 14%, tỉ lệ dùng phương pháp tránh ngày rụng trứng 24% và giao hợp gián đoạn 14
Liên kết