Các yếu tố liên quan đến sốc trong sốc sốt xuất huyết dengue tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2007-2008

183 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 295-303

Liên kết