Các yếu tố liên quan đến vấn đề đông máu của thai phụ bình thường (sinh sợi huyết can xi huyết prothrombine)

135 August 31, 2017 0

Tạp chí: Sản phụ khoa

Năm: 1962

Số: 3

Trang: tr.:224-230

Liên kết