Các yếu tố liên quan tới thụt rửa âm đạo ở phụ nữ mại dâm tại tỉnh Sóc Trăng

110 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2007

Số: 7

Trang: 30-38


Liên kết