Các yếu tố nguy cơ bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại hai xã của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

121 August 31, 2017 1

Tác giả: Phạm Trung Kiên 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 30-32

Mục tiêu: xác định các yếu tố nguy cơ tiêu chảy (TC) ở trẻ em dưới 5 tuổi.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu bệnh chứng trên trẻ em dưới 5 tuổi tại hai xã của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tháng 2 năm 1999.
Kết quả: trên 248 trẻ mắc TC và 364 trẻ không mắc TC (nhóm chứng). Kết quả: các nguy cơ gây bệnh TC là không có hố xí hoặc hố xí không hợp vệ sinh (OR=7,42), nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh (OR=3,37), nhiễm giun (OR=3,02), cho trẻ ăn bổ sung sớm (OR=2,84), thiếu sữa mẹ (OR=2,45), cho ăn bổ sung không đúng (OR=1,79).
Kết luận: nguy cơ gây bệnh TC là không có hố xí hoặc hố xí không hợp vệ sinh (OR=7,42), nước sinh hoạt không đảm bảo (OR=3,37), nhiễm giun (OR=3,02), cho trẻ ăn bổ sung sớm (OR=2,84), thiếu sữa mẹ (OR=2,45) và cho trẻ ăn bổ sung không đúng (OR=1,79).
Liên kết