Các yếu tố nguy cơ của phẫu thuật bắc cầu mạch vành

123 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Hoàng Định 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: SĐB

Trang: 279-286

Liên kết