Các yếu tố nguy cơ gây tiêu chảy của trẻ dưới 5 tuổi và nhu cầu dịch vụ y tế tại cộng đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh

144 August 31, 2017 0

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 37-43

Nghiên cứu bệnh chứng dựa trên cộng đồng tại Quận I Thành phố Hồ Chí Minh về yếu tố nguy cơ của bệnh tiêu chảy (TC) ở trẻ em dưới 5 tuổi gồm 44 trường hợp bệnh và 253 trường hợp chứng. Các yếu tố nguy cơ mắc TC là: trẻ dưới 1 tuổi với OR = 3,8 (1,8 – 8,8); cai sữa trước 6 tháng tuổi với OR = 12,4 (2,1 – 78,9); không có thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đại tiện với OR = 2,7 (1,3 – 5,7); không tiêm vacxin sởi với OR = 2,1 (0,6 – 7,1); không cai sữa mẹ với OR = 1,6 (0,7 – 3,8). Điều tra tại hộ gia đình về nhu cầu tìm đến các dịch vụ y tế: nhu cầu khám chữa bệnh tại y tế tư nhân là cao nhất 29,4%, điều trị tại nhà 28,2%, trạm y tế xã 23,7%, bệnh viện 18,9%.
Liên kết