Các yếu tố nguy cơ lây nhiễm HIV-1 trên những người tiêm chích ma tuý dưới 30 tuổi

136 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1999

Số: 4

Trang: 5-13

Đối tượng: 520 người nghiện chích ma tuý tại Hải Phòng từ 3-5/1999. Tuổi trung bình là 25. 68% đối tượng có dùng chung bơm kim tiêm. Tỉ lệ hiện nhiễm HIV-1 trên những người tiêm chích ma túy là 74%. Những yếu tố liên quan đến sự có mặt của kháng thể HIV là dùng chung bơm kim tiêm, và tiêm nhiều hơn 31 lần/tháng. Quan hệ tình dục trong 6 tháng của những đối tượng chưa có gia đình là 44% và những đối tượng đã có gia đình là 24%.
Liên kết