Các yếu tố nguy cơ lây truyền HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

140 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 9

Trang: 31-33

Nghiên cứu tất cả đàn ông >15 tuổi, có quan hệ tình dục với đàn ông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Nhận thấy nhóm quan hệ tình dục là nhóm quan hệ đa phức tạp bằng các con đường miệng, đường hậu môn, kể cả quan hệ với phụ nữ bình thường và gái mãi dâm, còn kết hợp sử dụng cả ma tuý. Nên cần có biện pháp can thiệp sớm nhằm giả tỷ lệ nhiễm HIV cho cộng đồng này.
Liên kết