Cách xử trí trong những trường hợp chửa trứng có di căn âm đạo

75 August 31, 2017 0

Tác giả: Phan Thọ 

Tạp chí: Sản phụ khoa

Năm: 1963

Số: 1

Trang: tr.:69-73

Liên kết