Cải tiến phương pháp lấy mẫu huyết thanh làm xét nghiệm serodia trong giám sát HIV hàng loạt

161 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Duy Cương 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1998

Số: 5

Trang: 35

Liên kết