Cắm lại niệu quản vào bàng quang theo quan điểm của LE DUC

82 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Hồng Thịnh 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 12

Trang: 40-41

Bệnh viện Thống Nhất nghiên cứu từ tháng 2-1995 đến tháng 2-1997 theo phương pháp tiền cứu. Phương pháp này tránh được một số yếu điểm mà phương pháp tạo đường hầm dưới niêm mạc bàng quang có thể mắc phải. Phương pháp phẫu thuật dễ thực hiện mà vẫn tránh được ngược dòng và hẹp chỗ cắm. Bàng quang viêm, phù nền, cột hỏm chỉ định tốt cho phương pháp này.
Liên kết