Căn nguyên các virut gây viêm đường hô hấp cấp ở Tây Nguyên 2003 - 2004

199 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 5

Trang: 17-21

Nghiên cứu 209 bệnh nhân gồm 124 nam và 85 nữ với các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, thu thập tại tỉnh Đắc Lắc, Tây Nguyên năm 2003 - 2004, cho thấy căn nguyên gây bệnh là chủng virut cúm A/H3N2 ( 13,9%), xuất hiện gần như quanh năm, cao nhất vào tháng 9. Các chủng này có liên quan đến A/Panama/2007/99 và Korean/770/02. Không phát hiện được sự lưu hành của chủng virut cúm A/H1N1 và B. Các virut gây viêm đường hô hấp khác như virut hợp bào đường hô hấp (RSV), hMPV.. và các virut đường ruột (Picornavirus) cũng là căn nguyên gây viêm đường hô hấp ở Tây Nguyên ( 18,2%). Lứa tuổi mắc tập trung phần lớn là từ 1- 5 tuổi ( 62,7%), tỉ lệ này rất thấp ở lứa tuổi trên 15.
Liên kết