Căn nguyên gây bệnh và tỷ lệ kháng lại kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 3 tuổi điều trị tại Khoa nhi Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội (1993)

172 August 31, 2017 2

Tác giả: Trần Thị Biền 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1997

Số: 3

Trang: 42-44

Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT) ở trẻ dưới 3 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội nhằm tìm hiểu căn nguyên gây bệnh và đánh giá tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh. Kết quả: S.aureus là vi khuẩn hay gặp nhất (24,7%) và là yếu tố nguy cơ gây bệnh viêm phổi nặng và rất nặng; sau đó đến B.catarrhalis 22,4%; S. pneumoniae 19,1; H. influenzae 15,7%... Tỷ lệ kháng kháng sinh của các vi khuẩn ngày càng cao: S.aureus kháng chlorocid, erythromicine, doxycycline...; . S. pneumoniae kháng bactrim, oxacylline, chlorocid…; H. influenzae kháng vancocine, doxycycline, oxacycline…Vì vậy, với viêm phổi tại bệnh viện, cần phối hợp kháng sinh để đạt hiệu quả điều trị.
Liên kết