Căn nguyên và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết bỏng tại khoa hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia (01/2003-01/2004)

111 August 31, 2017 0

Năm: 2004

Số: 1

Trang: 57-63

Liên kết