Căn nguyên vi khuẩn và mức độ kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

149 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 36-38

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) là một bệnh nhiễm trùng thường gặp. Việc điều trị và xác định vi khuẩn gây bệnh có ý nghĩa rất lớn trong điều trị. Mục đích: Xác định các vi khuẩn gây NKTN và mức độ kháng kháng sinh của một số vi khuẩn phân lập từ nước tiểu thường gặp tại Bệnh viện Việt-Tiệp, Hải Phòng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và mức độ kháng kháng sinh của một số vi khuẩn được phân lập từ nước tiểu của 354 BN NKTN, điều trị tại Bệnh viện Việt-Tiệp, Hải Phòng từ 1/2000-6/2005. Kết quả: vi khuẩn gây NKTN chủ yếu là vi khuẩn họ đường ruột (E. coli, Enterobacter, Enterococcus, S.viridans), tiếp đến các vi khuẩn khác như P. aeruginosa, S. epidermidis, Enterococcus, S. viridans, còn S. aureus, Streptococus, Aeromonas rất ít gặp (<1%). E. coli còn nhạy cảm với amikacin (91,86%), ceftazidime (89,97%) và kháng >90% với ampicillin. Enterobacter còn nhạy cảm 75,67% với amikacin; 60,12% với ciprofloxacin; kháng 78,36% với amoxicillin/acid clavunanic. Các chủng P. aeruginosa kháng >60% với gentamicin (68,02%), ceftriaxone (71,16%), nhạy cảm >50% với amikacin (55,46%), ciprofloxacin (52,43%), tobramycin (51,35%), netinmycin (55,01%), norfloxacin (66,67%). Kết luận: Số lượng vi khuẩn phân lập được từ các mẫu nước tiểu của BN là 18 loại, trong đó đa số là vi khuẩn đường ruột. Đứng đầu căn nguyên vi khuẩn gây NKTN là E. coli. Các vi khuẩn chiếm số lượng ít là Aeromonas, S.aureus và Streptococcus.
Liên kết