Cao huyết áp trong thai kỳ và phái tính thai nhi

150 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Từ Vân 

Năm: 1999

Số: 1

Trang: 25-28

Hồi cứu 6566 trường hợp đơn thai sống, không dị tật, bao gồm 665 trường hợp huyết áp (HA) cao, 5901 trường hợp HA bình thường, có thời gian chờ sinh từ 2 ngày trở lên, tính từ ngày nhập viện đến ngày sinh từ tháng 1/1996-12/1997. Nc loại trừ những trường hợp có chẩn đoán không rõ ràng hay hồ sơ không đầy đủ, đa thai. Kết quả nc khẳng định sự phân bố giữa thai nhi trai: gái là do cơ hội đơn thuần mà không có sự liên hệ với huyết áp cao trong thai kỳ.
Liên kết