Cắt bàng quang tận gốc nội soi ổ bụng và tạo hình bàng quang thay thế nối thẳng

166 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 128-134

Liên kết