Cắt tử cung: khuynh hướng phẫu thuật nội soi hoặc mổ đường âm đạo có hỗ trợ bằng nội soi

73 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Quang Thanh 

Tạp chí: Thời sự Y học

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 21-22

Cắt tử cung là một trong những phẫu thuật thường được thực hiện nhất trong phẫu thuật phụ khoa. Khuynh hướng nội soi cắt tử cung hoặc nội soi hỗ trợ đường âm đạo nói chung đang làm giảm dần tỉ lệ cắt tử cung đường âm đạo, diễn tiến cũng tương tự như đối với mổ hở cắt tử cung. Một yếu tố làm hạn chế chỉ định nội soi là giá thành điều trị, biến chứng, kỹ thuật khó học, thời gian phẫu thuật và thiếu những chỉ định đúng. Tỷ lệ biến chứng và thời gian phẫu thuật phụ thuộc vào kinh nghiệm và chuyên khoa của phẫu thuật viên nội soi. Cắt tử cung âm đạo nên được ưu tiên khi có đủ điều kiện. Phẫu thuật nội soi hoặc nội soi hỗ trợ đường âm đạo có thể thay thế cho hơn 90% các trường hợp cắt tử cung. Với chương trình đào tạo tốt, đáng tin cậy và cải thiện dụng cụ, phẫu thuật nội soi sẽ giúp giảm biến chứng, giảm thời gian phẫu thuật và bệnh nhân hài lòng hơn.
Liên kết