Châm cứu điều trị một số bệnh kinh nguyệt ít gặp

125 August 31, 2017 0

Tác giả: Đào Hữu Minh 

Năm: 2003

Số: 11

Trang: 31

Bệnh kinh nguyệt ít gặp trong đông y chia ra làm: Đảo kinh gồm có can kinh uất nhiệt, pháp điều trị thang tiết, cam hoả, bình dáng, xung nghịch, dẫn huyết hạ hành; Phế thận âm hư, pháp điều trị ích thận, nhuân phế ,dưỡng âm chỉ huyết, dẫn huyết hạ hành; Thác kinh: gồm có trước kỳ kinh đại tiện ra máu, pháp điều trị thanh, nhiệt nhuận, táo lương huyết chỉ huyết; trước kì kinh đái ra máu, pháp điều tị lợi niệu, thanh nhiệt, lương huyết chỉ huyết. Ngoài các pháp trị trên còn có các huyệt tương quan của pháp trị đi kèm với các bài thuốc để điều trị một số rối loạn kinh nguyệt hiếm gặp.
Liên kết