Châm kích thích cơn co tử cung ở sản phụ chuyển dạ có ối vỡ non, vỡ sớm

82 August 31, 2017 0

Tác giả: Bùi Thanh Hiền 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1981

Số: 5

Trang: 37

Mục đích: châm cứu kích thích cơn co tử cung ở sản phụ chuyển dạ có ối vỡ non, vỡ sớm. Đối tượng: 50 bệnh nhân (33 trường hợp đẻ con so, 17 trường hợp đẻ con dạ) từ 22-29 tuổi có ối vỡ non, vỡ sớm, không bị bệnh tim thận, không cao huyết áp…. Phương pháp: châm cứu huyệt tam âm giao, thái xung, hợp cốc, khúc cốt; vê kim 15 phút/lần; lưu kim đến khi cổ tử cung mở hết. Kết quả: ở sản phụ đẻ con so, châm kích thích chuyển dạ đẻ thì thời gian trung bình cổ tử cung mở hết là 5 giờ 50 phút, 31/33 trường hợp đẻ thường, 1 trường hợp phoóc-xép, 1 trường hợp cổ tử cung không mở phải chuyển viện. Trong 17 trường hợp đẻ con dạ, sau khi châm 1 giờ thì có cơn co tốt và đều tự đẻ được; thời gian trung bình cổ tử cung mở hết là 5 giờ 15 phút. Kết luận: trong chuyển dạ, châm cứu điều hòa cơn co tốt và đều, tim thai không thai đổi. Phương pháp châm cứu phù hợp với khả năng và trình độ của tuyến quận.
Liên kết