Chẩn đoán apxe amip bằng phương pháp huyết thanh miễn dịch men peroxydaza

227 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1981

Số: 5

Trang: 7-9

Mục đích: chẩn đoán apxe amip bằng phương pháp huyết thanh miễn dịch men peroxydaza. Nguyên liệu: kháng nguyên là Entamoeba histolytica được phân lập từ bệnh phẩm của người mắc lỵ amip, kháng thể (28 huyết thanh người bệnh apxe gan amip, 22 huyết thanh người bệnh bị rối loạn đường ruột do amip E. histolytica), phức hợp men (globulin thể kháng IgG người gắn men peroxydaza), chất nền gợi mầu (3-3 diaminobenzidin tetra hydroclorit (sigma-D-8120) và H2O2). Phương pháp: giới thiệu các bước làm kháng nguyên, làm phản ứng huyết thanh miễn dịch men gián tiếp. Kết quả: hầu hết huyết thanh người không nhiễm amip đều âm tính với độ loãng 1/50. 28 huyết thanh người bị apxe đều có kết quả dương tính với độ loãng 1/200-1/1.600. 11/22 huyết thanh người bị rối loạn đường ruột do amip có kết quả dương tính với độ loãng >1/100. Theo dõi được 5 trường hợp về diễn biến hiệu giá kháng thể khoảng 10 ngày sau điều trị, có 4/5 trường hợp hiệu giá kháng thể giảm 1/2-1/8 và 1 trường hợp không giảm.
Liên kết