Chẩn đoán bệnh "maple syrup urine": bốn ca được phát hiện qua sàng lọc các rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

126 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2005

Số: 5PB.

Trang: 118-123

Liên kết