Chẩn đoán niệu quản đơn lạc chỗ âm đạo bằng X quang âm đạo

79 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Kim Bang 

Năm: 2001

Số: SĐB: Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ lần thứ 17 Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Trang: 106-109

Từ 1/1995-8/2001 Bệnh viện Nhi Đồng I đã điều trị cho 16 trẻ (14 nữ, 2 nam) có niệu quản đơn lạc chỗ. Các phương tiện khảo sát hình ảnh đã được sử dụng gồm: siêu âm, UIV, xạ hình thận và X quang âm đạo nếu các phương tiện khác cho kết quả âm tính. Siêu âm không thể phát hiện 6 trường hợp thận có kích thước nhỏ, X quang bộ niệu đường tĩnh mạch cho thấy 1 trường hợp thận có chức năng kém, xạ hình thận với DMSA phát hiện 8 bn chức năng kém, 8 bn xạ hình không phát hiện được. Trong 8 bn này, 4 bn niệu quản lạc chỗ đổ vào âm đạo được phát hiện với X quang âm đạo có cản quang, 16 thận có kích thước nhỏ, chức năng kém đều được cắt bỏ. X quang cản quang âm đạo là 1 phương tiện chẩn đoán có giá trị cao trong việc phát hiện thận đơn loạn sản có niệu quản lạc chỗ.
Liên kết