Chẩn đoán và điều trị bướu bàng quang xâm lấn

94 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thời sự Y học

Năm: 2006

Số: 7

Trang: 29-32

Tại thời điểm chẩn đoán bệnh, 75-85% số bướu bàng quang còn khu trú ở lớp niêm mạc (Ta hoặc Tis) hoặc lớp dưới niêm (T1); 15-25% đã xâm lấn lớp cơ và hạch chậu (T2 – T4, N+). Trong quá trình theo dõi và điều trị, khoảng 30% trường hợp bướu nông sẽ diễn tiến thành bướu xâm lấn. Chẩn đoán bướu xâm lấn dựa vào chụp bụng cắt lớp (CT scan) và cộng hưởng từ (MRI). Cắt bàng quang tận gốc vẫn là tiêu chuẩn vàng trong điều trị bướu bàng quang xâm lấn cơ. Gần đây, để đảm bảo chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, một số tác giả có khuynh hướng điều trị bảo tồn bàng quang. Cắt bàng quang tận gốc nên ưu tiên cho những bệnh nhân còn trẻ. Khoảng 60% số bệnh nhân bướu bàng quang xâm lấn không thể chịu đựng được phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc. Khi đó, phẫu thuật cắt bán phần bàng quang kết hợp với hóa trị hỗ trợ trước hoặc sau mổ và/hoặc xạ trị có thể là cách điều trị thay thế cho cắt bàng quang tận gốc.
Liên kết