Chẩn đoán và điều trị bướu sau phúc mạc tại trung tâm ung bướu thành phố Hồ Chí Minh từ 1/1993 đến 12/1998

130 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1999

Trang: 91-95

Phẫu thuật 99 trường hợp (TH) bướu sau phúc mạc, với kích thước từ 5-35 cm, 81,9%là loại ác tính. Cắt trọn bướu 40 TH, 12TH cắt một phần bướu. Biến chứng trong mổ và sau mổ chiếm tỉ lệ thấp, chấp nhận được. 11 TH được hóa trị sau mổ. Theo dõi 6 tháng sau điều trị được 44 TH và trên 30 tháng được 5 TH
Liên kết