Chẩn đoán và kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thắt lưng cùng tại Bệnh viện Việt Đức (8/1998-8/2003)

131 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 7

Trang: 60-62

Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu trên 115 BN bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thắt lưng cùng tại Bệnh viện Việt Đức (8/1998-8/2003). Số BN nam chiếm 59,1% gấp 1,45 lần số BN nữ. 78,3% ở lứa tuổi lao động, phần lớn là nhóm tuổi 40-49 (37,4%). Thường gặp nhất là thoát vị ở 2 vị trí bản lề L4-L5 (64,4%) và L5-S1 (27,8%), trong đó 41,7% khởi phát đột ngột sau khi mang vác nặng, vận động cột sống quá mức sai tư thế. Kiểm tra 72 BN cho kết quả rất tốt 58,4%, tốt 31,9%, trung bình 6,9%, xấu 2,8%. Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả: tuổi, tình trạng lâm sàng trước mổ, bệnh lý phối hợp và phương pháp mổ.
Liên kết